Rukouskirje 3/2015: Laitumensa lampaat

”Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä.” Joh. 10: 4-5 ”Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan, kun koettelitte minua autiomaassa.” Hebr. 3:7-8

Kuka puhuu?

Lähetyssaarnaaja, pastori Päivö Parviaisen työura kesti noin 80 vuotta. Se lienee pisin ainakin Suomessa. Nuorena pappina hän kuuli Jumalan sanovan: ”Lähetän sinut Kiinaan ja tuon sinut takaisin.” Näin tapahtui. Hän oli kymmeniä vuosia Kiinassa. Silloin tällöin tapaa erityisesti hengellisessä työssä olevia ihmisiä, joiden kutsumus on perustunut jonkinlaiseen sisäisen äänen kuulemiseen. Psykologian näkökulmasta äänen kuuleminen on hieman huolestuttavaa ainakin jossakin toisessa ammatissa. Raamatun mukaan Jumala puhuu. Hän ei ole mykkä vaikka usein tuntuu vaikenevan. Jo vanhassa testamentissa Mooses ja profeetat kuulivat Jumalan puhuvan. ”Puhu Herra palvelijasi kuulee” oli profeetta Samuelin vastaus Jumalan kutsuun. Paavali kohtasi ylösnousseen Vapahtajan Damaskon tiellä ja kuuli Jeesuksen sanovan: ”Saul, Saul miksi vainoat minua?”

Kysymys, miten Jumala puhuu, on aina askarruttanut kristittyjä. Meille opetetaan, että Jumala puhuu ensisijaisesti Raamatussa, Sanassaan. Mutta miten Hän puhui ennen Raamattua tai Uutta Testamenttia? Lä- hetyssaarnaaja Mauri Viksten tapasi lähetyskentällä savimajassa miehen, joka kantoi koko ajan mukanaan Raamattua, vaikka ei osannut lukea sitä. Mies sanoi pitävänsä Sanaa mukanaan kunnioituksesta Jumalaa kohtaan. Monia kuuluisia saarnamiehiä tavannut ja maailmaa kiertänyt Viksten kertoi, että sellaista Pyhän Hengen läsnäoloa hän ei ollut kokenut missään aikaisemmin. Voisiko Jumala puhua meille suoraan, kuten esimerkiksi apostoleille? Varmaan voi, puhuihan Hän lukutaidottomalle savimajan miehellekin. Jeesus antaa ymmärtää, että Hänen lampaansa tunnistavat paimenen äänen. Jumala haluaa puhua meille. ”Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven minä käyn sisälle ja aterioin hänen kanssaan.”

Jumalan äänen kuuleminen suoraan on kuitenkin aika harvinaista, vaikka usein kuulee sanottavan, että Herra puhui minulle. Useimmiten on kyse ihmisen mieleen tulleista ajatuksista, jotka hän liittää Jumalaan. Sen sijaan niitä, jotka sanovat kuulevansa Herran äänen murto-osa sekunnissa ja näin saavansa hetkessä tietoonsa Jumalan tahdon, kannattaa varoa. Yleensä on kyse ihmisistä, jotka nostavat itsensä Jumalan paikalle ja haluavat ottaa hallintavaltaa pahaa aavistamattomista ihmisistä. Jos joku lupaa sinulle ”profetian” tai ”tiedon sanojen” kautta suurta menestystä ja vaikutusvaltaa, rikkautta ja ihmeellistä tehtävää, hälytyskellojen pitäisi soida. Paavali sanoo: ”Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia.” (1.Tim. 4:1) ”Jeesus varoittaa että vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. (Matt. 24:24) Eksyttäviä ääniä ja vääriä profeettoja ei ole helppoa erottaa. Sielun vihollinen osaa tekeytyä valon enkeliksi. (2.Kor.11:14) Hedelmistään puu tunnetaan. Jos profeetta kertoo, että tiesi tulee olemaan ristin tie, kannattaa kuunnella mitä se sisältää. Raamatun lehdillä Jumala puhuu monille suoraan ja on loogista ajatella, ettei Hän ole lopettanut puhumista Raamatun syntymisen jälkeenkään. Ennen kaikkea Jumala puhuu meille Raamatun kautta, eikä koskaan sen vastaisesti. Mieleen tulevat ajatukset, sisäiset äänet ja toiveet kannattaa peilata Raamatulla.

Kysymys Jumalan äänen kuulemisesta liittyy kysymykseen Jumalan johdatuksesta ja Jumalan tahdon tekemisestä. On tarkoin tutkittava mihin meitä johdatetaan. Monilla on kokemus, että Jumala on johdattanut ja kuljettanut heitä, vieläpä valmistanut jotain tehtävää varten. Kun kuningas Yrjö VI kutsui Sir Winston Churchillin johtamaan sotaa Hitlerin joukkoja vastaan, Churchill kertoo: ”Tunsin kuin olisin kulkenut vakaasti oman kohtaloni tietä kuin koko mennyt elämäni olisi ollut vain valmistautumista tätä hetkeä ja koettelemusta varten.” Jumala johdattaa meitä. Hänen tiensä ovat usein meille vieraat. ”Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne minun teitäni.”(Jes. 55:8)

Kokeneet Herran seuraajat kertovat, että usein meitä kuljetetaan erämaan kautta. Emme edes ymmärrä joutuneemme erämaahan. Jumala tuntuu ehkä olevan hiljaa ja kaukainen mutta silloin meitä usein kasvatetaan ja koulutetaan johonkin. Kristuksen kanssa kärsiminen on kuuliaisuutta Jumalalle. Hän ei jätä meitä erämaahan ikuisesti. Hyvä paimen johdattaa lopulta laitumensa lampaat viheriäisille niityille lepäämään. ”Sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot.”(Jes.35:6)

Kiitos tuestasi!

”120 on merkittävä luku raamatussa”, selvittää kuulijoilleen amerikkalainen TV-evankelista. Ja jatkaa, että luvun voi tulkita kolehdin keruun yhteydessä tarkoittavan 1200:a dollaria. Jos annat kolehtiin 1200 dollaria, Jumala siunaa sinua niin, että pääset nopeasti kaikista veloistasi. Aina siellä missä hengellisen toiminnan painopiste muuttuu evankeliumin julistamisesta rahan keräämiseksi, kannattaa pohtia palvellaanko toiminnalla Jumalaa vai mammonaa. Rahaa kuitenkin tarvitaan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Kiitos kun olet tukenut Rukouspalvelun työtä ja nähnyt sen olevan oikealla asialla. Erityisesti kesäaikana tarvitsemme tukeasi.

Siunattua kesää!

Terveisin Seppo