Rukouskirje 3/2024: Enemmän kuin profeetta

“Minä en ole lähettänyt tuollaisia profeettoja, mutta silti he juoksevat joka suuntaan. Minä en ole puhunut heille, mutta silti he esiintyvät minun profeettoinani.” (Jer. 23:21)

Väärät profeetat

”Ei sellainen mikään oikea profeetta ole, joka itsensä nimittää profeetaksi”, huomautti suosittu laulaja ystävilleen, jotka olivat nimenneet tulevan kiertueensa nimeksi Profeetat. Tuskinpa kiertueella puhuttiin Jumalasta mitään. Todellinen profeetta julistaa Jumalan sanan kansalle ”saatuaan Häneltä siihen käskyn ja ilmestyksen” (Raamatun tietosanakirja). ”Aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä” oli sanonta, joka kohdistettiin teologian ylioppilaille. Pelättiin, että yliopistosta valmistuu leipäpappeja, joille virka on tärkeämpi kuin suhde Jumalaan. Useimmiten pelko oli aiheeton ja osoite väärä.

Väärät profeetat käyttivät asemaansa omaksi edukseen. Yleensä he lupasivat kansalle menestystä ja terveyttä. Nykyään he puhuvat hyvin samalla tavalla. ”Lahkot jotka lupaavat hengellisen täyttymyksen ovat lisääntyneet kuin rutto. Tämän on suurelta osin aiheuttanut oikeaoppisen kirkon hengellinen tyhjyys.” (Jean Watson: Hän pitää sinusta huolen. David Watsonin puhetta jokaiselle päivälle.)

Menestysteologit lupaavat rikkautta ja terveyttä. Oppi menee helposti kuulijoihin. Mieluumminhan sitä on rikas ja terve kuin köyhä ja sairas. Jos sijoitat taivasten valtakuntaan eli supersaarnaajan hengelliseen työhön, siunaus on taattu. Mitä enemmän sijoitat rahaa, sitä suurempi on siunaus. Supersaarnaajan status on korkea. Hän saapuu maahan omalla koneellaan, henkivartioiden ympäröimänä. Kun hän sanoo parantamiskokouksessa, että tänään herra parantaa tuhannen dollarin maksusitoumusta vastaan, tuhannet ihmiset ovat valmiita menemään rukoiltavaksi maksusitoumus kädessään. Mitäpä ihminen ei tekisi saadakseen terveyden. Hänelle on ihan sama millä voimilla parannetaan, kunhan parannetaan. Väärien voimien vaikutuspiiriin joutuminen on kuitenkin vahingollista. Olen tavannut ihmisiä, jotka ovat tulleet outojen voimien sitomiksi ja on tarvittu paljon rukousta niistä irti pääsemiseksi. Ne, jotka arvioivat kriittisesti toimintaa, saattavat joutua hengellisten uhkausten kohteeksi. ”Olet koskenut herran voideltuun ja olet kuoleman oma”, sanovat supersaarnaajan kiihkeimmät kannattajat. Uhkailijoita ei tarvitse pelätä. Heillä ei ole valtaa toteuttaa pahoja sanojaan.

Ei edes parantuminen ole vielä merkki, että tilaisuudessa toimii Pyhä Henki. Valheprofeetat voivat tehdä Raamatun mukaan ihmeitä kaiken valheen voimalla. Aikoinaan jo faaraon hovissa tehtiin ihmeitä vastauksena Mooseksen ihmeisiin. ”Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’” (Matt. 7:22–23) Valheprofeetat tulevat valkeuden vaatteissa mutta ovat raatelevaisia susia. Koetelkaa henget, kehottaa Raamattu. Onko ilmapiiri tilaisuudessa rakkaudellinen vai kova ja käskevä? ”Siellä sai kummallisia iskuja sähkönsinisessä ilmapiirissä ja saattoi kuulla oudon rätinän”, selitti minulle kerran yltiökarismaattiseen tilaisuuteen osallistunut henkilö. Korostuuko tilaisuudessa voimakkaasti rahan kerääminen vai muistetaanko, että Jumala parantaa ilman rahaa, ilman hintaa? Rahan himo on pahan alku ja juuri. ”Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä.” (1. Tim. 6:10)

Profeetta

Pappi Sakariaan poika Johannes Kastaja olisi voinut käydä arvostettua raamattukoulua ja valmistua kunnianarvoiseksi opettajaksi. Sen sijaan hänet lähetettiin erämaahan. Opiskelu siellä kesti useita vuosia, mutta varsinainen tehtävä vain puoli vuotta. Tämä huutavan ääni erämaassa kertoi, että nyt oli aika tehdä parannusta. Messias, jonka kengänpaulojakaan hän ei ollut arvollinen solmimaan, oli tulossa. Johannes ei tehnyt ihmeitä, mutta sankat joukot olivat valmiita menemään parannuksen kasteelle.

Ihmisen poika

Jeesusta kutsuttiin kansan keskuudessa välillä profeetaksi. Ihmetekojen jälkeen Hänelle tarjottiin jo Messias-nimitystä. Jeesus ei kutsunut itseään messiaaksi, mutta myönsi asian näin olevan kun sitä häneltä tivattiin. Sen sijaan Hän käytti itsestään messiaanisuuteen viittaavaa nimeä Ihmisen Poika. Ihmisen Poika oli tullut palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi. Profeetat viittasivat Jeesuksen mielestä häneen itseensä. Hän tuli toteuttamaan Jumalan pelastussuunnitelmaa. Siksi Hänet naulittiin ristille. Jeesuksen kautta saamme kuulua armahdettuihin syntisiin. ”Armon lapset riemuitkaa”.

Kiitos tuestasi

Jeesus opetuslapsineen sai taloudellista tukea. Häntä ympäröivät tavalliset ihmiset, muutamat naiset mainitaan Raamatussa. Jumalan poikana Hän olisi voinut taikoa ”pennejä taivaasta”, kuten silloin kun Pietari lähetettiin hakemaan kolikkoa kalan suusta temppeliveron maksamiseen. Jeesuksen seuraaja ei voi sisäistää supersaarnaajan ökyelämäntapaa, jossa kärsimys täydellisesti ohitetaan. ”Kun teillä on ruoka ja vaatteet, tyytykää niihin”, muistuttaa Jeesus. Se on hyvä muistutus meille, jotka elämme hyvinvointivaltiossa. Kiitos kun olet tukenut työtäni.

Siunattua kesää!

Seppo